Fredrik Græsvig, Kari Sørbø, Ole Torp, Marion Solheim, Magnus Takvam

Fredagsshow i sofaen til Ole Torp

Fredrik Græsvig

Fredrik Græsvig

Ole Torp er bergensaren som ser det aktuelle i det meste.

Han kjem til Haustormen seint fredag kveld for å ulike emne til debatt direkte frå scena på konferansehotellet. Kva emnene blir får de sjå og oppleve, men her blir det garantert høg temperatur og mange innspel som vil setje fart i oss alle i starten av ei stor konferansehelg.

Med seg i panelet har han førebels Fredrik Græsvik (utanriksreporter TV2), Knut Magnus Berge (kommentator NRK), Marion Solheim (kommunikasjonsrådgjevar UiB) og Kari Sørbø (reporter NRK).

Kari Sørbø/NRK

Kari Sørbø/NRK

Fleire spennande namn kjem til.

Ein start på Hauststormen du ikkje kan gå glipp av!

Marion Solheum/Universitetet i Bergen

Marion Solheum/Universitetet i Bergen

Innleigd og mindreverdig? FOTO: Per Egil Larsen/Sunnhordland

Innleigd og mindreverdig

Noregs fyrste medievikarbyrå starta opp denne hausten.

Bør me frykta at allereia hardt pressa midlertidige tilsette vert utsatt for sosial dumping? Vert kildevernet trua av at journalistane hoppar frå bedrift til bedrift?

Stadig fleire mediebedrifter legg opp til å kjøpa meir av stoffet sitt frå folk utanfor redaksjonane.

Er journalistikken ute på anbod? I Sverige er vikarbyråa alt vorte ein del av kvardagen.

Høyr det svenske journalistlagets fortelling om kva utviklinga har gjort med arbeidssituasjonen for vikarane der. No lograr norske medieleiarar etter samme modell.

Trine Eilertsen, sjefsredaktør i Bergens Tidende og Didric Munch, konsernsjef i Media Norge kjem i panelet.

Det same gjer klubbleiar i Mediekompetens, Niklas Svensson.

Innleigd og mindreverdig? FOTO: Per Egil Larsen/Sunnhordland

Innleigd og mindreverdig? FOTO: Per Egil Larsen/Sunnhordland

Vert det mindre lys i glasa i Krinkelkroken i framtida? FOTO: Vidar Langeland/BA

– Frå journalistikk til profitt

– Journalistikken vert mindre og mindre viktig for mediekonsernet Schibsted, det hevdar forskar og tidligare redaktør i Stavanger Aftenblad, Jens Barland.

Kuttar stort

– I dag er det annan medieverksemd enn journalistikk som er den største inntektskilden og prioriteringane vert deretter, seier han vidare.
Barland jobbar for tida med doktorgraden sin ved Universitetet i Oslo. Studien vil undersøka korleis journalistikk vert utvikla for å selga betre.

Trine Eilertsen seier at det er betre å kutta i gode tider, enn å kutta i panikk når inntektene sviktar. FOTO: Vidar Langeland/BA

Trine Eilertsen seier at det er betre å kutta i gode tider, enn å kutta i panikk når inntektene sviktar. FOTO: Vidar Langeland/BA

Gjennom studier av case vil det identifiserast konkrete endringar i journalistikken som følgje av slike markedstilpasningar. Funna vil også verta drøfta ut frå journalistiske idealer.

 Den nye daglegvarebransjen?

Er mediabransjen i ferd med å verta den nye daglegvarebransjen der stadig færre eigarar trekk ut alt overskotet?

Alle regionavisene våre samarbeidar tett. Alle utanom Adressa får ved med i Media Norge. Den største avisa i landet flyttar saman i same huset som den mest leste riskavisa vår held til.

Argumentasjonen er samarbeid. Samarbeid om kva?

Frå før er NTB og Scanpix på plass i det same huset.

Schibstedt har alt varsla ei gigantisk sparepakke. Ein halv milliard kroner skal sparast inn, fleire hundre stillingar vert kutta over heile landet, dette skjed samstundes som dei fleste av Media Norge-avisene går med enorme overskot.

Sjokkerte klubbar

Bergens Tidende åleine skal kutta inntil 150 millionar kroner. Den same avisa hadde i 2011 eit overskot på 145 millionar kroner.

Redaksjonsklubben er i sjokk over kva som skjer.

Kva skjer med samfunnsoppdraget vårt i ein slik situasjon?

Barland møter BT-redaktør Trine Eilertsen til debatt om media har vorte den nye daglegvarebransjen. Finn Våga frå Stavanger Aftenblad representerer dei tilsette i denne debatten.

Vert det mindre lys i glasa i Krinkelkroken i framtida? FOTO: Vidar Langeland/BA

Vert det mindre lys i glasa i Krinkelkroken i framtida? FOTO: Vidar Langeland/BA

Tekniske problem

Me har for tida diverre teknisk problem for påmelding av studentar i dobbeltrom.

Det kjem opp ei melding om at maks antall er nådd. Dette er ein feil som vi har bedt leverandrøren om å retta opp.

caption id=”attachment_1408″ align=”alignnone” width=”300″] Feilmelding[/caption]

Me ber om at de som opplever problemet prøver igjen seinare. Me legg ut melding her og på Facebook når problemet er løyst.

Me beklagar problemet enkelte opplever!

Foredragsholder Steffen Fjærvik er 40 år, utdannet journalist i Volda og jobber som vaktsjef og programskaper i NRK.

Hauststorm – skulen er her!

Hauststormen og IJ tilbyr faglige kurs som går fredag 24. oktober fra klokken ti. Vi har to halvdagskurs.

 Du melder deg på Hauststormskulen i samme skjema som du melder deg på selve konferansen.

Kurs 1 – Mobil reporter

Utviklingen på nettet skaper nye muligheter og krav til vår formidling av innhold. Smarttelefonen gir unike muligheter for opptak og publisering av lyd, bilder og video til en lav pris.

Dette kurset tar både små og større redaksjoner over i en hverdag der publisering kan skje når som helst, fra nesten hvor som helst. Forvent en praktisk dag med en bratt læringskurve!

Varighet:En dag.
Antall deltakere: Inntil 10 pr kursleder.
Krav til utstyr: Nettilgang og prosjektor. Kursdeltakere må ha brukernavn og passord til enten iTunes eller Google Play, avhengig av om de er utstyrt med iPhone eller en Android-telefon.

Kursholder er Leif Arne Danielsen. 

PRIS 800.- + grunnavgift på 295.- som inkluderer lunsj og møtelokale.

Kurs 2 – Titler, ingresser og andre innledninger – AVLYST

VIKTIG INFO OM HAUSTSTORMSKULEN:

Alle kurs i Hauststormskulen varer i tre timar, utanom skrivekurset, Den satt, som varer i seks timar. Sjekk at du velger rett kursnummer, og at kursa dine ikkje kolliderer i tid om du velger to kurs.

Pris er 800.- pr kurs.  I tillegg betaler du 295.- som inkluderer kurslokale og lunsj.

Hauststormen tek ikkje påslag for kursa. Du betaler berre faktisk avgift til kursleiar og hotellet. Prisane her kjem i tillegg til eventuell deltaking på konferansen. Skal du berre delta på Hauststormskulen og ikkje konferansen tek du vekk krysset for konferanseavgift.

Det er maksimalt 10 plassar på mobilreporter-kurset og 12 på titler, ingresser og andre innledningar. Drikke er ikkje inkludert i nokon av Hauststormen sine prisar.

GÅ DIREKTE TIL PÅMELDINGSKJEMA HER:

– Hauststormen er viktigare enn nokon sinne

Arbeidsplassane våre er midt oppe i dei største omstillingane sidan nyheitsmediene såg dagens lys. Alle av oss vil på ein eller annan måte merke det som er i ferd med å skje.

I ei slik tid er det viktigare enn nokon sinne å treffast for å diskutere, lære, bli inspirert, knytte gode kontaktar og tenke framover. Eg håpar at Hauststormen 2012 kan bli eit slikt viktig møtepunkt i haust. Vi presenterer denne veka eit aktuellt program der eg trur alle vil finne noko nyttig for sin kvardag.

Frå Hauststormen i 2010

Dette er vår eigen konferanse som vi skaper saman med redaktørane. Du møter kollegaer i avis, tv og radio, studentar og redaktørar. Konferansen blir blir ikkje betre enn deltakarane, så du er viktig for at dette blir ei velukka helg.

Difor håpar eg vi sjåast på det flotte hotellet Clarion på Flesland flyplass i november. Som vanleg har vi også eit godt fokus på det sosiale.

Merk deg at NJ refunderer ca 1000 NOK av deltakaravgifta til deg, og arbeidsgjevarane er oppmoda til å vere rause med restbestalinga.

I dag opnar vi for påmeldingar, og melder du deg på før 1. oktober sparer du 300 NOK i konferanseavgift. Så det er ingen grunn til å nøle.

Saman håpar eg at vi skal skape den beste og viktigaste Hauststormen nokon sinne.

Er du student, klikkar du her for å melda deg på!

Program 2010

Fredag:

20.00-21.00 Mons Ivar Mjelde om livet som Branntrenar – helt og syndebukk.

Davy Wathne frå TV2 og Tommy Duesund, sportsansvarleg i BA kjem til denne debatten.  Les meir her.

Debattleiar er Kjetil Haanes.

Laurdag:

10:00-10:45 ”Slik gjorde me det”. Parallelle bolkar. Sindre Omenås frå Sunnmøringen og Astrid Thunold frå NRK Brennpunkt. Sindre fortel om korleis det er å gå tett på makta som lokalavisjournalist. Astrid snakkar om dokumentaren Ingens barn.

Thunold har fått Skup-diplom. Omenås fekk lokal journalistpris.  

11.00-11.45 La deg inspirere. Folka bak Faktasjekk.no fortel om suksessen.

12.00-12.45 Media og sponsing. Kva skjer når media sponsar arrangement og det går gale? Erling Waage, redaktør i Fjordnes Tidende og Geir Oldeide, RV er klare til innlegg/debatt om Tall Ship Races i Måløy. Odd Kristian Dahle vil leie debatten.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-15.00 Når ulukka er ute – journalist eller menneske?/ Journalisten som profesjonelt augevitne – utfordringar for journalisten.

Journalist i Haugesunds Avis Kjetil Østrem – no nyhenderedaktør i bladet Sunnhordland – fortel om sine opplevingar då bomba small og ein person vart drepen under 17. mai-salutten på Stord i 2007.

Kjetil Østrem og medieforskar Liselotte Englund er klare for denne debatten. Trond Idås leiar debatten.

15.15-16.00 Island – kvar var journalistane? Debatt om Island og finanskollapsen. Kvar var den kritiske journalistikken. Bjørg Eva Erlendsdottir kjem i panelet. Ho har arbeida som journalist i Noreg i fleire år, og inntil nyleg var ho nyheitssjef i den islandske avisa 24 stundir.

NRK-veteranen Geir Helljesen er med i panelet.

Hege Holm leiar debatten.

16.15 – 17.00 Etikkfilmen Filmen er under produksjon. Innhaldet her vert avslørt seinare! Men terror er eit stikkord..

Debattleiar vert Janne Brit Aasen frå NRK Møre og Romsdal. 

Sundag:

NB: Folk må sjekke ut før programmet startar.

10.30 – 11.30 Presentasjon av forskingsprosjektet Dag Elgesem ved Universitetet i Bergen er i gang med ei regional undersøking om haldningar i bransjen til pressestøtte og alternative former for støtte. Undersøkinga tek mellom anna opp spørsmål om nettet si rolle i distribusjon av nyheiter.

Sven Egil Omdal tek turen frå Washington D.C for å bidra her! Thomas Spence er og med i panelet.

11.45-12.30 Monstermaster

Kva var media si rolle i spelet om Monstermastene?

Frå Statnett kjem Tor Inge Akselsen og frå dei berørte kommunane stiller ordførar i Ulvik herad, Mona Hellesnes opp. Gard Steiro, nyhenderedaktør i Bergens Tidende kjem og.

Debattleiar vert Arne Eithun.

For dei som vil bruka litt tid på skulebenken, kan ein bruka fredagen på Hauststormskulen.

Hauststormskulen – fredag 24. september

10.00 – 17.00 Heildagskurs, fotografering med Paul Sigve Amundsen.

1. økt kl

kl 10.00 – 13.00 Juss v/ Steinulf Tungesvik

Korleis dekode det juridiske språket?

Målmann, politikar og jurist Steinulf Tungesvik fortel korleis ein skal forstå jussen.
Det juridiske språket kan verke konservativt og vanskeleg å forstå. Korleis skal ein formidle juridiske prosessar og samtidig gjere seg forstått?

Tungesvik ser også nærare på dei største feila blant journalistar i dag, og gir tips om kva ein skal leite etter i møte med næringslivet.

Kurset er på nynorsk.

Pause – Lunsj

kl 14.00 – 17.00 Den nye offentleglova v/ Gunnar Bodahl-Johansen

I 2009 fikk vi en ny offentlighetslov som har utvidet offentlighetens innsynsrettigheter. Nå gjelder ikke bare innsynsrettighetene i forvaltningen, men i utgangspunktet også i alle foretak der det offentlige har den avgjørende innflytelsen, det vil si at det offentlige eier mer enn 50 prosent. Også på andre områder er innsynsrettighetene utvidet, blant annet har man rett til å kreve en sammenstilling av  opplysninger som er elektronisk lagret. Kurset på Hauststormen vil gi en innføring i offentlighetsloven og bruken av loven, som uten tvil er det viktigste arbeidsredskapet journalister har til både å finne gode saker i forvaltningen og hente frem åpen og skriftlig dokumentasjon. Her blir det også mulig å stille de spørsmålene du har om innsynsrettigheter.

Her melder du deg på Hauststormen 2012!Fornavn*:
Etternavn*:
Mobil*:
E-post*:
Firma/Redaksjon*:
Tittel:
Relevant info til arrangør:
FULL HAUSTSTORMENPAKKE
HALV HAUSTSTORMENPAKKE
DAGPAKKER
HAUSTSTORMENSKOLE FREDAG
Grunnavgift på 495,- tilkommer.
Unngå overlapp i tid.
Registreringssystem levert av arkon.no

Student? Her melder du deg på Hauststormen 2012!

Fornavn*:
Etternavn*:
Mobil*:
E-post*:
Firma/Redaksjon*:
Tittel:
Relevant info til arrangør:
   
FULL HAUSTSTORMENPAKKE m/Studentrabatt
   
HALV HAUSTSTORMENPAKKE  
   
DAGPAKKER  
   
HAUSTSTORMENSKOLE FREDAG  
Grunnavgift på 495,- tilkommer.
Unngå overlapp i tid.
Registreringssystem levert av arkon.no