Den attraktive journalist

Som journalist, er intervjuet bare en del av jobben. Researchen teller kanskje aller mest. Slik tenker også arbeidsgiver. 
 

Søknadshaugene til redaksjonene vokser og vokser. Derfor må søkeren gjøre seg attraktiv.

– Det er ofte trangt om plassene, arbeidsplasser kuttes. Men det er alltid jobber, og det er alltid muligheter, sier redaksjonssjef Frode Hansen i Dagbladet.


Hvem merker seg ut?

– Vi ser et folk som kan jobbe flermedialt. Man kunne redigere en video på iPhone, forstå forskjellene på nett og papirspråket, vis at dere er allsidige. Da blir dere straks mer attraktive, sier Hansen.

I NRK Hordaland pleier de gå igjennom redaksjonen og vurdere: Hva slags kompetanse er det vi besitter, og hvilken mangler vi?

– Dette kan være en pekepinn for hvem vi søker akkurat da. Alder og kjønn kan også ha noe si, men kan du vise til variert kompetanse og erfaring stiller du sterkt, sier Vidis Holmås i NRK Hordaland.

Å være god på å oppdage trender og sosiale diskusjoner kan være kilden til god journalistikk. Både Hansen og Holmås trekker fram at et brennende hjerte for journalistikk kan også vise seg som viktig hos en søker.

– Men vis det du kan. Du kommer ingen vei med beksjedenhet, fastslår Hansen fra Dagbladet.

Og da trengs det erfaring. Å hoppe rett inn i de største redaksjonene er sjeldent en vinner.  Ved å begynne på mindre plasser får man utarbeidet kildenett, fått innlært teknikker og noe å vise til.

– Lokalaviser er gull verdt og den beste skolen du kan få. Her får du mengdetrening, du lærer å gå på trynet og blir trygg, sier Hansen.

– Si ja!

En annen fordel for en journalist er relevant utdanning, enten journalistisk eller innen samfunsfag som politkk, statsvitenskap, økonmi. etc.

– Er du språksikker og kan vise lederegenskaper kommer det også godt med, sier Vidis Holmås i NRK Hordaland.

Oppsummert: besitter  du variert kunnskap, kan kaste deg rundt i uventede situasjoner situasjoner, har teknikken innarbeidet, kan jobbe med flere medier, samt beherske det digitale og sosiale medier – ja, da kan du kalle deg en sexy journalist. Men så må du også kunne dokumentere det.

– Si ja. Sikt mot stjerne, ha guts og still spørsmålene ikke alle andre stiller. Det er min beste råd, sier Hansen.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *