gb1

Frå kyrkjebakken til fjesboka – alle har ei historie å fortelje

I ein stressande kvardag tyr vi ofte til dei enkle vegane i jakta på stoff og kjelder. Ofte blir det gjenbruk av rådmenn, ordførarar og meir eller mindre kjende samfunnsmeinarar.

Read more

Wien 22 mars 2012 TP 0540

Påfyll for trøytte pennar

Tomas Polvall er svensk journalist, fotograf og forfattar som på energisk og entusiastisk vis gir forfriskande påfyll for «trøytte pennar».

Read more

VGTVcombo

Utkonkurrerer VGTV TV 2?

Denne hausten startar VGTV med faste nyheitssendingar. Kva skjer med fjernsynsvanene våre? Og korleis møter dei tradisjonelle fjernynshusa konkurransen?

Read more