Varslere og journalistens ansvar

Varsling er demokratiets og rettsstatens sikkerhetsmekanisme.

Feltet er krevende og utfordrer i skjæringspunktet mellom juss og organisasjonspsykologi. For mediene er varsleren en kilde. Eriksen gir deg kunnskap om mønsteret i en varslingssak, og gjør deg i stand til å forstå sammenhenger og dermed kunne stille de rette spørsmålene. Journalister har et ansvar overfor de som påtar seg den personlige risikoen det innebærer å være varsler.

 Birthe Eriksen er en av Norges fremste eksperter på varsling. Hun er advokat med doktorgrad på arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Eriksen er en erfaren foredragsholder og samfunnsdebattant.

 Eriksen møter blant annet Kai Aage Pedersen (NRK) til debatt etter foredraget. Ordstyrer: Oddgeir Øystese.

Panelet vil bli utvidet etterhvert.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *