Hammerfjeld om vår digitale framtid

Jon Reidar Hammerfjeld, tidligere nettsjef i Dagbladet, nå utviklingsdirektør i Publish Lab (eid av TV2 og Dagbladet).

Han vil utfordre oss på vår digitale fremtid, bl.a. arbeidsmetoder, automatiske forsider og algoritmestyrt desk.

Hammerfjeld vil gi et historisk riss fra nettavisene rundt 1998 og frem til nettavisen 2020. Hvordan vil vi jobbe og hvor vil inntektstrømmen komme fra?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *