Fortel om lokalavis-suksess

Sogn Avis og Kvinnheringen er to lokalaviser som går litt mot straumen, på kvart sitt vis. Begge har fått prisar,

Sogn Avis vart Årets Lokalavis medan Kvinnheringen har henta fleire internasjonale prisar seinast Europas beste lokalavis i 2015.

Redaktørane Tomas Bruvik i Kvinnheringen og Jan Inge Fardal i Sogn Avis snakkar om korleis og kvifor.

Sjå heile programmet her!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *