Journalistar og barnevernet

Mange journalistar kvir seg for å gå laus på barnevernssaker. Det er sterke skuldingar, ofte komplekse saker og ein møter ein mur av tausheit når ein kontaktar Barnevernet.

Kvifor?

Dei siste åra har ei rekkje store barnevernssaker vore oppe i media. Glassjenta, Samnanger-saka, Naustdalssaka og Janne-saka for å nemna nokon.

Men korleis er det å vera journalist i eit lite lokalsamfunn å jobba med slike saker? Bård Siem i NRK Sogn og Fjordan har jobba tett på Naustdalssaka, han kjem for å snakka om sine erfaringar med Barnevernet.

Sæbø skule. Mobbesak.

Sæbø skule. Mobbesak.

Lous Anda er advokat i Sogndal og har jobba med fleire barnevernssaker og skal snakka om si erfaring med pressa i slike saker. Det same skal barnevernsleiar i Eid, Bjarte Gangeskar.

Til å leia debatten er Jan Inge Fardal frå Sogn Avis.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *