Hva kan man gjøre fra organisasjonens side, og hva kan man gjøre selv hvis man er redd for å miste jobben?

Jobbusikkerhet kan være mer stressende enn å faktisk bli oppsagt. De som er igjen i en organisasjon etter nedskjæringer opplever ofte skyldfølelse og høy arbeidsbelastning er vanlig. Hvordan påvirker det organisasjonen?

Arbeidslivsforsker ved Stockholms universitet, Lena Låstad, kommer til Hauststormen for å snakke om å jobbe i en bransje med konstant nedbemanning.