– Det er brutalt og bekymringsfullt

Det er ikke bare journalistikken som er under press – det tradisjonelle pressefotografiet rammes også hardt. Under debatten “Pressefoto i fare – hva er konsekvensene” ble det uttrykt bekymring for bransjen samtidig som at ny tilpasning kan være redningen. 

– Fotojournalistikken er i dag fortsatt oppegående, engasjert og kraftfull. Problemet er at man stadigere ringer ut istedenfor å oppsøke verden. Tøflene skal ikke være lov å ha på i redaksjonen, sier Finn Våga, fotosjef i Stavanger Aftenblad.

Vågå var en av dagens debattanter og er bekymret for utviklingen pressefotografiet har tatt. Noe av det viktigste, mener han, er at fotojournalisten må vite at han eller hun ikke skal behage når de tar bilder. Bildene kan være ubehagelige å ta og vise fram. Likevel tror han utviklingen kan gå bra og at fotoredaksjonene kanskje er de som er mildest rammet av kuttene. De har selv gått fra seksten til ni, men er likevel en av de større redaksjonene i avisen.

 

Bildet skal fortelle en historie

Leder av Pressefotografenes klubb, Sveinung Uddu Ystad, tror engasjementet ikke lenger er så stort under nedbemanning, noe som gjør folk slitne. Han påpeker da at fotojournalisten ikke må glemme noe av det viktigste i jobben sin – nemlig å ta et bilde som forteller en historie, noe som er med på å bekrefte virkeligheten for folk.

– Du må dra ut, møte menneskene og bli kjent med historien før du tar bildet. Det er en vanlig feil å fokusere for mye på teksten og innholdet og derav glemme fotoet. Fotoet og innholdet skal være i balanse, hvis ikke kan det likegodt ikke være noen sak, sier han.

thumb_img_1405_1024

Sveinung Uddu Ystand (t.h.) viser her hvordan et pressefotografi ikke forteller en historie i samsvar med innholdet

Han henviser også til at det publiseres alt for mange bilder uten agenda til leseren og tar et bilde fra BT som eksempel.

– Slik skal det ikke være. For dem som tror at fotojournalistikken er død tror jeg det motsatte – den blir bare viktigere.

 

Nyhetsformidlingen ødelegger for seg selv

Den tredje debattanten, tidligere journalist og nå forfatter Frode Grytten, mener dårlig tid er en årsak til problemet.

– Journalister har ikke i dag tid til å oppleve verden. Her har nyhetsformidlingen ødelagt for seg selv. Man er for oppslukt av å hente ut poenger, konflikter og bare bekrefte det man allerede tror. Få bare beveger seg ut for å se hva som faktisk er der. Det er som om vi er i en steam i en oppdrettsmerd der alle bare går rundt og rundt.

 

Fotojournalisten må ta ansvar

Både Vågå og Grytten er enige i at fotojournalisten også må tørre å tøye noen grenser og ikke gi opp.

– Man må ha engasjement, komme med forslag, tørre å feile og tørre å prøve! Jeg sier gjerne ja til gode prosjekter og jeg vil gjerne gi frihet, men journalisten må vi tro på det han eller hun gjør.

Ystad får siste ordet i debatten og er enig i at større initiativ er viktig, men at også færre og bedre saker kan være en måte å endre kursen på.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *