Journalister må tenke mer som publikum

På Hauststormen snakket Renée Kaplan om hvordan å tiltrekke seg og beholde publikum. Kaplan er ansvarlig for brukerdata og analyse i Financial Times og har også erfaring fra en rekke amerikanske medier.

 

Publikum først

– De fleste av dere som sitter her, tenker innhold først. Det er her vi må begynne å endre tankegangen vår. Vi bør gå fra “innhold først” til “publikum først”, sier Kaplan.

Hun påpeker hvordan den journalistiske verden er i endring – publikum er ikke lenger kun avhengig av aviser, tv eller radio for å få nyheter.

– De fleste av dere startet i bransjen uten digitale konkurrenter, som Google, Facebook eller andre sosiale medier. En undersøkelse gjort av Reuters Institute viser at 53% av deltakerne får nyheter gjennom disse kanalene. Dette bringer nye utfordringer for journalister og vi er nødt å tenke nytt. Vi må da for eksempel satse mer på å nå publikum gjennom smarttelefonene deres.

Det sentrale sier hun er å prøve å tenke som publikum og nå dem gjennom vanene deres, istedenfor å nå dem gjennom innholdet. Hva er verdifullt og nyttig for dem? Hva klikker de “liker” på og hva deler de? Hva vil de ha, hva vil de komme tilbake til og hva vil de tilslutt betale for? 

 

Hvem er publikum?

Det neste er å kartlegge hvem publikum er. Kaplan refererte til et eksempel gjort i hennes egen redaksjon. De hadde kartlagt hvilke nyheter som var mest lest og av hvilke nasjonaliteter. Ikke så overraskende var USA-valget og Brexit blant sakene folk leste mest om.

– Det vi gjorde var å gjøre disse temaene mer oversiktlige – det var jo dette folk brydde seg om! Vi lagde egne tidsskrifter som kun gjaldt temaene. Det som var overraskende var at majoriteten av leserne på begge temaene var engelskmenn. Hva gjorde vi da? Da prøvde vi å tilpasse oss mer døgnrytmen deres – når skulle de sakene komme ut? Det måtte passe dem best mulig.

 

Gamle vaner vonde å vende

Kaplan påpeker at å snakke om dette er lettere enn å faktisk gjøre det. Den største utfordringen kan ligge i å skulle omvende redaksjonen.

– Det kan være vanskelig å skulle få alle med på en ny omstilling, men jeg tror vi er helt nødt å endre redaksjonskulturen. Vi må få brukeropplevelsen i kjernen av journalistikken og øverst i hodet hos journalisten.

thumb_img_1410_1024

Kaplan påpeker at eksperimentering er viktig for å kunne omstille seg.

 

Data  er et nøkkelord Kaplan vil alle skal bite hardt i seg. Journalister må begynne å tenke mer data og ikke bare historiefortelling. Hun påpeker begge deler kan være like bra og utfylle hverandre.

 

– Hvis det er store utfordringer – hjelp hverandre. Gi journalistene et redskap som snakker deres språk – det finnes mange brukervennlige dataprogrammer der ute. Prøv dere frem og ikke vær redd for å feile! Og kanskje mitt siste tips: mål alt dere gjør hele tiden og hvis noe ikke funker, da må dere prøve noe nytt!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *