– De fleste må regne med å oppleve jobbusikkerhet i disse dager

I en bransje med stadig nedbemanning og konstante kutt er det ikke rart at følelsen av jobbusikkerhet øker.

Negative konsekvenser

Mister man jobben, mister man ikke bare en inntektskilde, man mister også identitet og status.

Både individ, organisasjon og arbeidsplass blir påvirket av denne usikkerheten. Individet vil oppleve humørsvingninger, og arbeidsrelaterte holdninger vil endres. Arbeidstrivsel, tilhørighet og tillit til arbeidsplassen svekkes i takt med at prestasjonsnivået reduseres.

– Når man gjør en jobb forventer man sikkerhet tilbake. Får man ikke det ender det ofte med at arbeidstaker justerer ned prestasjonsnivået fordi den føler et urettferdig arbeidsforhold, forklarer forskeren.

lena_smiler

Foto: Siril Marie Borgersen

Ond sirkel og kollektiv usikkerhet

Nedskjæringer og kutt skaper ofte en kollektiv usikkerhet. I verste fall kan det dannes en kronisk usikkerhet for fremtiden.

– Det kan bli lett å ha tanken “var dette siste runde med nedskjæringer, eller kommer det mer?” i bakhodet konstant. Og selv om man sitter trygt selv blir man usikker av at stadig fler rundt en opplever usikkerhet.

For også de som får bli blir belastet.

– Det er vanlig å oppleve skyldfølelse av at de får bli, mens kolleger de verdsetter må gå. Det er også en arbeidsbelastning, da det blir mer jobb fordelt på færre folk. Det kan være en tung byrde og bære.

Så hva kan vi gjøre?

Det finnes ingen mirakelkur, men med litt innsats kan noe gjøres og kanskje endres. Kommunikasjon er et nøkkelord.

– Det er viktig å jobbe proaktivt for å forhindre at utrygghet oppstår.  Kommuniser og skap muligheter for deltaking i forandringsprosessen. Kom tidlig på banen for å forhindre rykter, få fakta på bordet og ikke glem “de overlevende”, er Lästads tips.

Så må vi kanskje forsone oss med at det alltid vil være en viss grad av usikkerhet tilstede.

– Man kan ikke kontrollere alt i livet, og det må vi akseptere, avslutter hun.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *