Entries by Yngve Garen Svardal

Desse skal på Haustormen 2016

Under er ei liste over dei som skal delta på konferansen, anten som deltakarar i eit panel eller som vanlege deltakarar på konferansen. Lista vil verta oppdatert jamnleg fram til konferansen er i gang. Adresseavisen: Ingeborg Volan Aftenposten: Mette Bugge   Askøyværingen: Christine Fagerbakke Anne Jo Lexander Joar Hystad BA: Sigvald Sveinbjørnsson Marie Skarpaas Karlsen […]