Foredragsholder Steffen Fjærvik er 40 år, utdannet journalist i Volda og jobber som vaktsjef og programskaper i NRK.

Hauststorm – skulen er her!

Hauststormen og IJ tilbyr faglige kurs som går fredag 2. november fra klokken ti. Vi har ett heldagskurs, og to halvdagskurs.

 Du melder deg på Hauststormskulen i samme skjema som du melder deg på selve konferansen.

Kurs 1 og 5 – Mobil reporter AVLYST!

Mini workshop i bilder, video og lyd på iPhone. Lær og prøv selv hvordan man kan bruke telefonen som verktøy for bilder og korte videoer. Hvordan redigere en video på telefonen og tips om verktøy for publisering. Målet er at alle deltakerne selv skal produsere en liten ferdigredigert video og publiser den i løpet av workshopen.

Mobil reporterkurset kan ha maks 8 deltakere ettersom det krever mye individuell veiledning underveis.

Kurs 2 – Sosiale medier som journalistisk verktøy.(kl 10-13)

Utnyttelse av sosiale medier har blitt hverdagslig arbeid i journalistikken. Men hvilke muligheter har du til å publisere noe selv? Du kommer også her til å lære hvordan du finner og utnytter informasjonsstrømmen på nettsteder som Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. Forvent praktisk jobbing – ta med deg laptop eller lesebrett!
Ved Ståle de Lange Kofoed, fagmedarbeider, Institutt for Journalistikk
PRIS 400.- + grunnavgift på 495.- som inkluderer lunsj og møtelokale.

Kurs 7 – Makt og motstand (kl 14-17)

Om hvordan vi møter motvillige intervuobjekter og hvordan vi får dem til å snakke.

Foredragsholder Steffen Fjærvik er 40 år, utdannet journalist i Volda og jobber som vaktsjef og programskaper i NRK.

Foredraget avslører hvilke teknikker intervjuobjektene lærer (og bruker!) på medietrening og hvordan vi nøytraliserer disse teknikkene med vår egen intervjuteknikk. Kanskje har du vært utsatt for medietreningsteknikker som ABC og BIFILA uten at du har visst det? Aldri mer!

Foredraget legger vekt på psykologisk forskning for å vise hvorfor de spørsmålene man trodde var tøffe og pågående spørsmålene ikke fører frem, mens spørsmål vi kanskje trodde var svake er de som gir suksess.

Foredragsholder Steffen Fjærvik er 40 år, utdannet journalist i Volda og jobber som vaktsjef og programskaper i NRK. Alt han snakker om på kurset er sånt han selv sliter med hver dag.
PRIS 400.- + grunnavgift på 495.- som inkluderer lunsj og møtelokale.

Kurs 4 – Den satt! Heildagskurs om titler og ingresser.(kl 10-17)

På dette kurset går vi systematisk gjennom ulike tittel- og ingresstyper, og ser på hvilke som egner seg til hva. Vi stiller også noen grunnkrav til titler og ingresser, vurderer sammenhengen tittel – ingress – brødtekst og ser på forskjellen på ingresser og anslag i reportasje- og featuresaker. Dessuten skal vi øve. Kurset er basert på at deltakerne sender inn saker på forhånd som vi kan skrive nye titler og ingresser til. Send sakene til Asgeir Olden i Word-format.
Asgeir Olden, Institutt for Journalistikk.
PRIS 800.- + grunnavgift på 495.- som inkluderer lunsj og møtelokale.

Kurs 6 – Enkle verktøy som gjør deg til en bedre nettjournalist. AVLYST!

Journalistikken har smeltet sammen, og har blitt plattformuavhengig. Vi kan ikke lenger bare tenke tekst og bilder, eller kun lyd eller tv. På nettet kan vi gjøre alt samtidig! Og vi kan øke verdien av saker fra den ene plattformen til den andre gjennom en mengde nettbaserte verktøy. På dette kurset får du en praktisk innføring i bruk av verktøy for å lage tidslinjer i saker, hente inn og publisere stoff fra hele verden i din egen strøm, og å publisere live i lyd, video og stillbilder. Forvent praktisk jobbing – ta med laptop eller lesebrett!
Ved Ståle de Lange Kofoed, fagmedarbeider, Institutt for Journalistikk.

VIKTIG INFO OM HAUSTSTORMSKULEN:

Alle kurs i Hauststormskulen varer i tre timar, utanom skrivekurset, Den satt, som varer i seks timar. Sjekk at du velger rett kursnummer, og at kursa dine ikkje kolliderer i tid om du velger to kurs.

Pris er 400.- pr kurs utanom skrivekurset som kostar 800.- I tillegg betaler du 495.- uansett om du deltek på eitt eller to kurs. Dette inkluderer kurslokale og lunsj.

Det er viktig å merke seg at sidan dette er korte kurs startar alle presis slik at du skal få mest mogleg ut av kurset ditt.

Hauststormen tek ikkje påslag for kursa. Du betaler berre faktisk avgift til kursleiar og hotellet. Prisane her kjem i tillegg til eventuell deltaking på konferansen. Skal du berre delta på Hauststormskulen og ikkje konferansen tek du vekk krysset for konferanseavgift.

Det er maksimalt 20 plassar på kvart av kursa utanom på mobil reporter der det er 8 plassar. Drikke er ikkje inkludert i nokon av Hauststormen sine prisar.

GÅ DIREKTE TIL PÅMELDINGSKJEMA HER:

Program 2010

Fredag:

20.00-21.00 Mons Ivar Mjelde om livet som Branntrenar – helt og syndebukk.

Davy Wathne frå TV2 og Tommy Duesund, sportsansvarleg i BA kjem til denne debatten.  Les meir her.

Debattleiar er Kjetil Haanes.

Laurdag:

10:00-10:45 ”Slik gjorde me det”. Parallelle bolkar. Sindre Omenås frå Sunnmøringen og Astrid Thunold frå NRK Brennpunkt. Sindre fortel om korleis det er å gå tett på makta som lokalavisjournalist. Astrid snakkar om dokumentaren Ingens barn.

Thunold har fått Skup-diplom. Omenås fekk lokal journalistpris.  

11.00-11.45 La deg inspirere. Folka bak Faktasjekk.no fortel om suksessen.

12.00-12.45 Media og sponsing. Kva skjer når media sponsar arrangement og det går gale? Erling Waage, redaktør i Fjordnes Tidende og Geir Oldeide, RV er klare til innlegg/debatt om Tall Ship Races i Måløy. Odd Kristian Dahle vil leie debatten.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-15.00 Når ulukka er ute – journalist eller menneske?/ Journalisten som profesjonelt augevitne – utfordringar for journalisten.

Journalist i Haugesunds Avis Kjetil Østrem – no nyhenderedaktør i bladet Sunnhordland – fortel om sine opplevingar då bomba small og ein person vart drepen under 17. mai-salutten på Stord i 2007.

Kjetil Østrem og medieforskar Liselotte Englund er klare for denne debatten. Trond Idås leiar debatten.

15.15-16.00 Island – kvar var journalistane? Debatt om Island og finanskollapsen. Kvar var den kritiske journalistikken. Bjørg Eva Erlendsdottir kjem i panelet. Ho har arbeida som journalist i Noreg i fleire år, og inntil nyleg var ho nyheitssjef i den islandske avisa 24 stundir.

NRK-veteranen Geir Helljesen er med i panelet.

Hege Holm leiar debatten.

16.15 – 17.00 Etikkfilmen Filmen er under produksjon. Innhaldet her vert avslørt seinare! Men terror er eit stikkord..

Debattleiar vert Janne Brit Aasen frå NRK Møre og Romsdal. 

Sundag:

NB: Folk må sjekke ut før programmet startar.

10.30 – 11.30 Presentasjon av forskingsprosjektet Dag Elgesem ved Universitetet i Bergen er i gang med ei regional undersøking om haldningar i bransjen til pressestøtte og alternative former for støtte. Undersøkinga tek mellom anna opp spørsmål om nettet si rolle i distribusjon av nyheiter.

Sven Egil Omdal tek turen frå Washington D.C for å bidra her! Thomas Spence er og med i panelet.

11.45-12.30 Monstermaster

Kva var media si rolle i spelet om Monstermastene?

Frå Statnett kjem Tor Inge Akselsen og frå dei berørte kommunane stiller ordførar i Ulvik herad, Mona Hellesnes opp. Gard Steiro, nyhenderedaktør i Bergens Tidende kjem og.

Debattleiar vert Arne Eithun.

For dei som vil bruka litt tid på skulebenken, kan ein bruka fredagen på Hauststormskulen.

Hauststormskulen – fredag 24. september

10.00 – 17.00 Heildagskurs, fotografering med Paul Sigve Amundsen.

1. økt kl

kl 10.00 – 13.00 Juss v/ Steinulf Tungesvik

Korleis dekode det juridiske språket?

Målmann, politikar og jurist Steinulf Tungesvik fortel korleis ein skal forstå jussen.
Det juridiske språket kan verke konservativt og vanskeleg å forstå. Korleis skal ein formidle juridiske prosessar og samtidig gjere seg forstått?

Tungesvik ser også nærare på dei største feila blant journalistar i dag, og gir tips om kva ein skal leite etter i møte med næringslivet.

Kurset er på nynorsk.

Pause – Lunsj

kl 14.00 – 17.00 Den nye offentleglova v/ Gunnar Bodahl-Johansen

I 2009 fikk vi en ny offentlighetslov som har utvidet offentlighetens innsynsrettigheter. Nå gjelder ikke bare innsynsrettighetene i forvaltningen, men i utgangspunktet også i alle foretak der det offentlige har den avgjørende innflytelsen, det vil si at det offentlige eier mer enn 50 prosent. Også på andre områder er innsynsrettighetene utvidet, blant annet har man rett til å kreve en sammenstilling av  opplysninger som er elektronisk lagret. Kurset på Hauststormen vil gi en innføring i offentlighetsloven og bruken av loven, som uten tvil er det viktigste arbeidsredskapet journalister har til både å finne gode saker i forvaltningen og hente frem åpen og skriftlig dokumentasjon. Her blir det også mulig å stille de spørsmålene du har om innsynsrettigheter.

Her melder du deg på Hauststormen 2012!Fornavn*:
Etternavn*:
Mobil*:
E-post*:
Firma/Redaksjon*:
Tittel:
Relevant info til arrangør:
FULL HAUSTSTORMENPAKKE
HALV HAUSTSTORMENPAKKE
DAGPAKKER
HAUSTSTORMENSKOLE FREDAG
Grunnavgift på 495,- tilkommer.
Unngå overlapp i tid.
Registreringssystem levert av arkon.no