flyplasshotell

Program for Hauststormen 2016

Her finn du detaljert program for journalistkonferansen Hauststormen. Del på Facebook

flyplasshotell

Program for Hauststormen 2016

OBS! Denne planen for programmet er førebels, og det vil komme endringar i innhald og tidspunkt.

Fredag 21. oktober 2016:flyplasshotell
1700 – Innsjekk opnar
1900 – Årsmøter i journalistlaga på Vestlandet
2000 – Tapas i mingleområdet
2200 – Late night show

Laurdag 22. .oktober 2016:
The Music – kapasitet 250
0900-0915 Opning av Hauststormen
0915-1015 Varslarar og journalistar sitt ansvar
1030-1115
1130-1215 Fjord1-saka Kvar var redaksjonane?
1215-1315 Lunsj
1315-1400 Er debatten utanfor Oslo modigare?
1415-1500 Bugges metode med Mette Bugge
1515-1615 VESTLANDSK TOPPMØTE: Redaktøransvaret vs. Facebook
1630-1715 Korleis engasjere lesarane?

Play (kapasitet 50)
1030-1115 Facebook i framtida – Ingeborg Volan
1130-1215 Slik løfter du teksten din – Bjørn Asle Nord
1315-1400 Fotokurs for journalister – Paul Sigve Amundsen
1415-1500 Kvinnheringen og Sogn Avis

Forward (kapasitet 50)
1030-1115 Pressefotografiet i fare?
1130-1215 Lær deg å lage podcast med Ragnhild Fjellro
1315-1400 11 Facebook-triks du ikke kan leve uten
1415-1500 Media City Q&A?

Stop (kapasitet 50)
1030-1115 Barnevern i lokaljournalistikken
1130-1215 Datajournalistikk, fem tips
1315-1400 Studentseanse- utdanningsdebatt
1415-1500 «Det dypeste dykket» – Alexander Vollevik Larsen

1830-1930  Journalist-Kviss med Geir Bjarte Hjetland
2000-2230  Hauststorm Festmiddag

Søndag 23. oktober:
The Music 
1030-1115 Sluttpakke
1130-1215 Cato Bjørkli om psykologien rundt å slutte/være igjen
1215 – Lunsj

Program

Her er programmet for Hauststormen 2016.

OBS: Dette vil kunne endra seg, mellom anna er ikkje romfordelinga endeleg. så følge med her for siste nytt!

Hauststormen disponerer konferansesalane The Music(250), Play(50), Forward(50), Stop(50), Rewind(50), Lyrics(15) og Track 2(10).

VIKTIG PRAKTISK INFO HER!

Foredragsholder Steffen Fjærvik er 40 år, utdannet journalist i Volda og jobber som vaktsjef og programskaper i NRK.

Hauststorm – skulen er her!

Hauststormen og IJ tilbyr faglige kurs som går fredag 24. oktober fra klokken ti. Vi har to halvdagskurs.

 Du melder deg på Hauststormskulen i samme skjema som du melder deg på selve konferansen.

Kurs 1 – Mobil reporter

Utviklingen på nettet skaper nye muligheter og krav til vår formidling av innhold. Smarttelefonen gir unike muligheter for opptak og publisering av lyd, bilder og video til en lav pris.

Dette kurset tar både små og større redaksjoner over i en hverdag der publisering kan skje når som helst, fra nesten hvor som helst. Forvent en praktisk dag med en bratt læringskurve!

Varighet:En dag.
Antall deltakere: Inntil 10 pr kursleder.
Krav til utstyr: Nettilgang og prosjektor. Kursdeltakere må ha brukernavn og passord til enten iTunes eller Google Play, avhengig av om de er utstyrt med iPhone eller en Android-telefon.

Kursholder er Leif Arne Danielsen. 

PRIS 800.- + grunnavgift på 295.- som inkluderer lunsj og møtelokale.

Kurs 2 – Titler, ingresser og andre innledninger – AVLYST

VIKTIG INFO OM HAUSTSTORMSKULEN:

Alle kurs i Hauststormskulen varer i tre timar, utanom skrivekurset, Den satt, som varer i seks timar. Sjekk at du velger rett kursnummer, og at kursa dine ikkje kolliderer i tid om du velger to kurs.

Pris er 800.- pr kurs.  I tillegg betaler du 295.- som inkluderer kurslokale og lunsj.

Hauststormen tek ikkje påslag for kursa. Du betaler berre faktisk avgift til kursleiar og hotellet. Prisane her kjem i tillegg til eventuell deltaking på konferansen. Skal du berre delta på Hauststormskulen og ikkje konferansen tek du vekk krysset for konferanseavgift.

Det er maksimalt 10 plassar på mobilreporter-kurset og 12 på titler, ingresser og andre innledningar. Drikke er ikkje inkludert i nokon av Hauststormen sine prisar.

GÅ DIREKTE TIL PÅMELDINGSKJEMA HER:

Program 2010

Fredag:

20.00-21.00 Mons Ivar Mjelde om livet som Branntrenar – helt og syndebukk.

Davy Wathne frå TV2 og Tommy Duesund, sportsansvarleg i BA kjem til denne debatten.  Les meir her.

Debattleiar er Kjetil Haanes.

Laurdag:

10:00-10:45 ”Slik gjorde me det”. Parallelle bolkar. Sindre Omenås frå Sunnmøringen og Astrid Thunold frå NRK Brennpunkt. Sindre fortel om korleis det er å gå tett på makta som lokalavisjournalist. Astrid snakkar om dokumentaren Ingens barn.

Thunold har fått Skup-diplom. Omenås fekk lokal journalistpris.  

11.00-11.45 La deg inspirere. Folka bak Faktasjekk.no fortel om suksessen.

12.00-12.45 Media og sponsing. Kva skjer når media sponsar arrangement og det går gale? Erling Waage, redaktør i Fjordnes Tidende og Geir Oldeide, RV er klare til innlegg/debatt om Tall Ship Races i Måløy. Odd Kristian Dahle vil leie debatten.

12.45-13.45 Lunsj

13.45-15.00 Når ulukka er ute – journalist eller menneske?/ Journalisten som profesjonelt augevitne – utfordringar for journalisten.

Journalist i Haugesunds Avis Kjetil Østrem – no nyhenderedaktør i bladet Sunnhordland – fortel om sine opplevingar då bomba small og ein person vart drepen under 17. mai-salutten på Stord i 2007.

Kjetil Østrem og medieforskar Liselotte Englund er klare for denne debatten. Trond Idås leiar debatten.

15.15-16.00 Island – kvar var journalistane? Debatt om Island og finanskollapsen. Kvar var den kritiske journalistikken. Bjørg Eva Erlendsdottir kjem i panelet. Ho har arbeida som journalist i Noreg i fleire år, og inntil nyleg var ho nyheitssjef i den islandske avisa 24 stundir.

NRK-veteranen Geir Helljesen er med i panelet.

Hege Holm leiar debatten.

16.15 – 17.00 Etikkfilmen Filmen er under produksjon. Innhaldet her vert avslørt seinare! Men terror er eit stikkord..

Debattleiar vert Janne Brit Aasen frå NRK Møre og Romsdal. 

Sundag:

NB: Folk må sjekke ut før programmet startar.

10.30 – 11.30 Presentasjon av forskingsprosjektet Dag Elgesem ved Universitetet i Bergen er i gang med ei regional undersøking om haldningar i bransjen til pressestøtte og alternative former for støtte. Undersøkinga tek mellom anna opp spørsmål om nettet si rolle i distribusjon av nyheiter.

Sven Egil Omdal tek turen frå Washington D.C for å bidra her! Thomas Spence er og med i panelet.

11.45-12.30 Monstermaster

Kva var media si rolle i spelet om Monstermastene?

Frå Statnett kjem Tor Inge Akselsen og frå dei berørte kommunane stiller ordførar i Ulvik herad, Mona Hellesnes opp. Gard Steiro, nyhenderedaktør i Bergens Tidende kjem og.

Debattleiar vert Arne Eithun.

For dei som vil bruka litt tid på skulebenken, kan ein bruka fredagen på Hauststormskulen.

Hauststormskulen – fredag 24. september

10.00 – 17.00 Heildagskurs, fotografering med Paul Sigve Amundsen.

1. økt kl

kl 10.00 – 13.00 Juss v/ Steinulf Tungesvik

Korleis dekode det juridiske språket?

Målmann, politikar og jurist Steinulf Tungesvik fortel korleis ein skal forstå jussen.
Det juridiske språket kan verke konservativt og vanskeleg å forstå. Korleis skal ein formidle juridiske prosessar og samtidig gjere seg forstått?

Tungesvik ser også nærare på dei største feila blant journalistar i dag, og gir tips om kva ein skal leite etter i møte med næringslivet.

Kurset er på nynorsk.

Pause – Lunsj

kl 14.00 – 17.00 Den nye offentleglova v/ Gunnar Bodahl-Johansen

I 2009 fikk vi en ny offentlighetslov som har utvidet offentlighetens innsynsrettigheter. Nå gjelder ikke bare innsynsrettighetene i forvaltningen, men i utgangspunktet også i alle foretak der det offentlige har den avgjørende innflytelsen, det vil si at det offentlige eier mer enn 50 prosent. Også på andre områder er innsynsrettighetene utvidet, blant annet har man rett til å kreve en sammenstilling av  opplysninger som er elektronisk lagret. Kurset på Hauststormen vil gi en innføring i offentlighetsloven og bruken av loven, som uten tvil er det viktigste arbeidsredskapet journalister har til både å finne gode saker i forvaltningen og hente frem åpen og skriftlig dokumentasjon. Her blir det også mulig å stille de spørsmålene du har om innsynsrettigheter.

Her melder du deg på Hauststormen 2012!Fornavn*:
Etternavn*:
Mobil*:
E-post*:
Firma/Redaksjon*:
Tittel:
Relevant info til arrangør:
FULL HAUSTSTORMENPAKKE
HALV HAUSTSTORMENPAKKE
DAGPAKKER
HAUSTSTORMENSKOLE FREDAG
Grunnavgift på 495,- tilkommer.
Unngå overlapp i tid.
Registreringssystem levert av arkon.no

HauststormenCombo

Kva vil du oppleva i år?

Programkomiteen er i gang med sitt arbeid for årets Hauststormen. Men vil gjerne ha dine innspel. Read more

Tor Strand om gravejournalistikk

Tor

Tor Strand holdt minigravekurs på Hauststormen 2008. (Arkivfoto)

Last ned Tor Strands Power Point-presentasjon om gravejournalistikk (451 kb).