Reiserekning for medverkande under Hauststormen 2014. Skemaet må fyllast ut og sendast til Hauststormen v/Harald Dale, Furuvegen 1, 4250 Kopervik. Epost harald.o.dale@gmail.com.

Reiserekning.hauststormen. 2014