Desse styrer Hauststormen 2018:
Leiar:
Lars Kvamme
Telefon: 920 15 431
lars.kvamme@bt.no
Journalist i Bergens Tidende.

Hotellansvarleg og studentkontakt:
Jørgen Wear
Journaliststudent ved HVO
jørgen.mobil.wear@gmail.no
Telefon:997 98 803

Meg SKPåmeldingsansvarleg:
Yngve Garen Svardal
Journalist i avisa Nordhordland
yngve.svardal@nordhordaland.no

Telefon: 415 30 17

Økonomiansvarleg:
Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll

Telefon: 467 60 334
Journalist i Vikebladet Vestposten

Programansvarleg:
Gunhild Tinmannsvik.
gunhild.tinmannsvik@tv2.no
Utanrikskoordinator i TV 2
Telefon: 982 09 604

gb1Eventansvarleg:
Geir Bjarte Hjetland
Telfon: 950 90 318
geir.bjarte.hjetland@nrk.no
Journalist i NRK Sogn og Fjordane

SoMe og UiB-ansvarleg:
Victoria Kristiansen
victoria.kristiansen3@gmail.com
Telefon: 466 82 603
Journaliststudent ved UiB

Redaktørrepresentant:
Jan Inge Fardal
Telefon: 913  10 274
jani@sognavis.no

Kommunikasjonsansvarleg:
Elisabeth Solvang
Journalist i Sunnmørsposten
Telefon: 412 49 304

Teknisk ansvarleg:
Ole Andre Rekkedal
Fotograf og redigerer i NRK Sogn og Fjordane
Telefon: 901 85 707

Alt mogleg-mann:

Jarl Vidar Meling 
Journalist i Haugaland Media
jarl@hnytt.no
Telefon: 948 69 281